Burçlar günlük burç yorumları yıldızname ...
27 Ekim 2016 Perşembe
Balık Burcu Erkeği Yıldıznamesi Burçlar

Balık Burcu Erkeği Yıldıznamesi

Yıldızname kitabı balık burcu erkeklerinin şu şekilde tanımlar. Esmer tenli, iri vücutlu, uzun boylu, beyaz tenli, büyük ağızlı, uzun ve kuvvetli kollu, çehresi, güzel olmamakla beraber çirkin de olmayan bir kişidir Yüzünde çil ya da leke vardır. Dostu arkadaşı ve malı çok olur. Sanatı yönü ön plandadır. Salı ve perşembe günleri hayırlıdır. 25 yaşına kadar sıkıntı çekse de sonradan serveti artar. Hayatı güzel ve niyeti saftır. Sırrını vermez ve herkese iyilik eder. Yaşı ilerledikçe şanı yükselir, bolluk ve refah içinde yaşar.

Yıldızname bakımı yorumuna göre gençliğinde malı az ve hatta fakirlik çekebilir. Yaşı ilerledikçe malı ve serveti artar. Durumu iyileşir. Cenap-ı Hak, ömrünün sonuna kadar kimseye muhtaç etmez ve onu rızıklandırır. Balık burcu erkeği yıldızname bakım yorumuna göre erkek ve kız kardeşleri olur. Bunlardan bazıları ile uyum sağlamakta zorlanabilir. Erkek kardeşinden biri ile aralarında sürekli düşmanlık vuku bulur. Bazıları ise kendisinden evvel vefat edebilir.

Yıldızname bakma sonucuna bakıldığında, anne babasına karşı itaatkâr ve bağlı olmadığı ve iyi muamele etmediği hâlde sevilirler. Onlardan ayrılarak başka memlekete giderler. Sonra tekrar ana babasının yanına geri dönerler. Validesi, pederinden evvel pederi, vefat eder. Bunlardan yüklü miras kalsa da fayda göremezler. Balık burcu erkeği yıldızname bakımı aile ve evlik yönünden balık erkeğinin başından üç veya beş nikâh geçer. Sarı tenli, sarı saçlı ve mavi gözlü zevcesinden memnun olur. Zevk ve sefaya düşkün olduğundan birçok kadınla gayrı meşru ilişkide bulunabilir. Zevcelerinden ikisini boşar ve diğeri de vefat eder.

Balık burcu erkeği yıldızname sonucuna göre Evlatları çoğunlukla kızlar olur. Evlatları kendisine itaatkâr ve bağlı olmazlar. Zahmet zorluk çekerler. Bir oğlu kendisinden önce vefat edebilir. Yıldızname kitabı balık burcu erkeğinin 1 yaşından 35 yaşına kadar ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatabilirse 85 yaşına kadar ömür sürdürüp torununun çocuğunu görebilir.

Balık erkeğinin. Yıldızname bakma sonucuna göre onun için salı günü başlayan seferinin hayırlı olduğuna işaret eder. Bundan birçok fayda görür. Deniz seferi, balık erkeği için kara seferinden daha hayırlıdır. Sık sık yolculuk eder ve yorulur ve biraz zahmet çekse de sonunda hayır görür. Hacca gitmesi yüksek ihtimaldir. Gayret ve çalışması sayesinde her istediğine ulaşabilir. Refah ve bolluk içerisinde yaşamını sürdürür.

Yıldızname kitabı yorumuna göre balık erkeğinin düşmanlarının çoğunluğu İyi nitelikte olmayanlardan olur. Çevresinde esmer tenli bir düşmanı vardır ki daima ona kötülük yapmaya çalışır ondan uzak durmalıdır. Kendisi için en hayırlı elbise yün, pamuk, keten ve beyaz olandır. Uğurlu taşı madeni kalay, gümüş; taşı, yakut ve akiktir. Yeni ay gördüğü vakit beyaz benizli bir kadına gözü değerse o ay kendisine mübarek hayırlı, olur Baharda kan aldırmak ve sık sık hamama gitmek Uygun ve yerinde olur.

Yıldızname
Yorum Yap
Adınız  
Yorumunuz  
   

İlk yorum yapan sen ol | Tüm Yorumlar